Gastrike_international_feature

Gästrike återvinnare är ett kommunalförbund som driver återvinning och avfallshanteringen i Gävle-regionen.  Förutom de så har de ett starkt miljöengagemang med att utbilda och påverka människors konsumtion klimatpåverkan både lokalt och genom internationella samarbeten. Det gör att deras närvaro på webben blir lite unikt.

Utöver sin vanliga webbplats som fokuserar på lokal avfallshantering och kundservice så har Gästrike återvinnare behov av att finnas tillgänglig med parallella verksamheter utan att de kanibaliserar på varandra.

Lösningen blev att vi byggde ett verktyg för dem där de kan skapa och producera egna webbplatser under sitt varumärke men med helt olika syften. Webbplatserna är modulära och Gästrike återvinnare kan både påverka innehåll och layout med hjälp av verktyget.