Vi fick uppdraget av Fitnessbutiken att skapa en konceptbutik. På vårt bord lades en ritning av en tom lokal i Täby Centrum som på åtta veckor skulle förvandlas till en toppmodern konceptbutik. I uppdraget ingick omvärldsanalys, planering, utförande av byggnation, placering av produkter utifrån rörelsemönster, skapande av display-material, skyltar och reklammaterial. Lanserings-kampanj i sociala- och traditionella medier samt event i centrum och butik och därpå löpande kampanjarbete.