Ibland kan det vara svårt att beskriva vidden av sin verksamhet med ord. Om företaget har en brett utbud av tjänster till olika målgrupper så är valen av ord mycket känsligare för att tilltala sin målgrupp. Att istället använda fotografier för att beskriva verksamheten kan då vara ett effektivt alternativ. Med bilder så sätter betraktaren sina egna ord på det den ser. Uttrycket “En bild säger mer än tusen ord” är något som många gånger är en sanning.

Grönlunds Yrkesutbildning bedriver yrkesförar- och maskinförarutbildning över hela Sverige. De har ett brett utbud av utbildningar och deras målgrupper sträcker sig från företagsledare till arbetslösa. Vi fick i uppdrag att ta fram en bildbank till Grönlunds för att i bilder beskriva verksamheten.

Foto: Christin Philipson