lathund_feature

När vi säger till kunder att det är dags att se över den grafiska profilen så brukar det mötas med oroliga blickar. Av tidigare erfarenhet så föreställer de sig en dyr process som resulterar i en stor grafisk manual som snabbt känns inaktuell och ingen ändå har tillgång till. Så behöver det absolut inte vara anser vi. Vår filosofi att det är bättre att göra en enkel manual som alla leverantörer kan använda sig av men som ändå lämnar utrymme för kreatörer att vara kreativa. På så sätt kan ett företags visuella identitet utvecklas organiskt men ändå behålla sin kärna.

Utan en grafisk profil löper varumärket risken att tolkas helt fritt av olika leverantörer vilket många gånger resulterar i att det visuella spretar och varumärket tappar känslan av kvalitet.

När vi fick i uppdrag att vidareutveckla Yrkespluggets visuella identitet så resulterade det i en “Grafisk lathund”, en enkel grafisk manual hjälper dem behålla styrkan i sitt varumärke på ett enkelt och smidigt sätt.